^ Powrót do góry

Rekrutacja 2015/16

REKRUTACJA 2015/16

Warunki przyjęcia do gimnazjum:

  1. Średnia ocen minimum 4,0
  2. Wyniki sprawdzianu po 6 klasie minimum 20 pkt
  3. Przynajmniej dobre zachowanie

Zapisy w sekretariacie szkoły od 8:00 - 15:30   

tel. 041 2511344

telefon informacyjny 604975953

Oferta edukacyjna szkoły

 

Druki

   

Kwestionariusz do gimnazjum

Pobierz

 

Opłaty

Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej

posiada nowy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kielcach o numerze:

 16 8493 0004 0220 0069 0340 0001

Wszelkich opłat proszę dokonywać na w/w konto (lub wyjątkowo w sekretariacie szkoły)

 

WPISOWE - (dot. szkoły podstawowej)

Klasa "0"     -  200,- zł

Klasa I PSP  -  300,- zł

(Są to opłaty jednorazowe - na cały okres nauki dziecka w szkole)

 

CZESNE (opłata miesięczna)

Klasy "0" - 200,- zł

Klasy I - III - 250, zł (bez uczęszczania na świetlicę)

Klasy I - III - 300,- zł (ze świetlicą)             

Klasy IV - VIII - 300,- zł

Klasy Prywatnego Gimnazjum (do wygaśnięcia) - 300,- zł

Opłata wakacyjna - 250,- zł

Drugie dziecko z tej samej rodziny korzysta ze zniżki 50,- zł miesięcznie.

Każde następne dziecko z tej samej rodziny nie płaci czesnego.

Termin opłaty czesnego za każdy miesiąc roku szkolnego ustala się
do dnia 10 każdego bieżącego miesiąca.