^ Powrót do góry

Dni otwarte szkoły

Terminy dni otwartych szkoły dla rodziców/opiekunów

W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16:00 - 17:30. Poniżej dokładne daty.

4 listopada 2014r.  
2 grudnia 2014r.  
styczeń 2015r. zebrania klasowe w ustalonym przez wychowawcę terminie
3 lutego 2015r.  
14 kwietnia 2015r.  
5 maja 2015r.  
2 czerwca 2015r.