^ Powrót do góry

Lekcje o funduszach europejskich

W tym roku przystąpiliśmy do realizacji projektu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - „Lekcje o Funduszach Europejskich 3”. Jednogodzinne zajęcia odbyły się w klasie drugiej i trzeciej gimnazjum.

Lekcja składała się z trzech części. Podczas pierwszej uczniowie poznali krótką historię integracji europejskiej oraz rodzaje funduszy europejskich. Drugą część stanowiło przeczytanie i omówienie treści komiksu przysłanego przez organizatora: „Wyprawa w poszukiwaniu tajemnicy rozwoju Polski Wschodniej”, który zawierał informacje o projektach realizowanych w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. W dalszej części zajęć młodzież rozwiązywała zadanie dotyczące omawianych zagadnień.
Uczniowie, którzy najszybciej rozwiązali zadanie związane z tematyką Funduszy Europejskich, otrzymali drobne upominki przygotowane przez organizatora.