^ Powrót do góry

Uroczystość wręczenia szkole sztandaru

8 maja odbyły się uroczystości przekazania sztandaru Prywatnemu Zespołowi Szkół.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą i ceremonią poświęcenia sztandaru w Kościele Parafialnym  Św. Brata Alberta.
Po mszy cała społeczność szkolna przemaszerowała ze sztandarem ulicami Skarżyska-Kamiennej do Państwowej Szkoły Muzycznej gdzie odbyła się uroczysta akademia.


Podczas akademii rodzice przekazali sztandar Dyrektor Ewie Baińskiej, a nastepnie uczniom Prywatnego Zespołu Szkół.

Nie zabrakło również gratulacji i drobnych upominków składanych przez zaproszonych gości, wśród których znaleźli się poseł na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz, członek zarządu województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, starosta Michał Jędrys, świętokrzyski wicekurator oświaty Grzegorz Bień, z-ca prezydenta Grzegorz Małkus, w imieniu obecnych dyrektorów szkół - dyrektor Gimnazjum Nr 3 Katarzyna Szumielewicz oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Elżbieta Rokita.

W części artystycznej wystąpiły szklone zespoły tańca ludowego i szkolna grupa teatralna „Brak tu sensu”

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru

Uroczystość wręczenia Prywatnemu Zespołowi Szkół w Skarżysku-Kamiennej sztandaru