^ Powrót do góry

Nasz projekt laureatem w ramach konkursu ORE

Realizowany przez uczniów naszego gimnazjum projekt „W jaki sposób globalizacja w sferze żywienia wpływa na człowieka?” został nagrodzony przez kapitułę Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach konkursu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za Świat”. W uroczystości uczestniczyła pani dyrektor Ewa Baińska i nauczyciele, pod opieką których uczniowie realizowali projekt: Beata Czajkowska, Renata Górska, Zofia Glinka i native speaker Owusu Acheampong.

 Przypomnijmy, że projekt przygotowywali uczniowie klasy drugiej w listopadzie bieżącego roku. Jego celem było:

 • poznanie przez uczniów tradycji kulturowych i żywieniowych w wybranych krajach świata;
 • uświadomienie uczniom przyczyn i skutków globalizacji  w dziedzinie żywności, przyczyn głodu na świecie i wpływu krajów globalnej Północy na dostęp do żywności w krajach globalnego Południa.

 Młodzież pod kierunkiem nauczycieli pracowała w trzech zespołach zadaniowych, które przygotowały:

 • prezentację wybranych krajów o różnym stopniu rozwoju – ich kulturę, gospodarkę, turystykę (prezentacja multimedialna wybranych krajów o różnym stopniu rozwoju - Chin, USA, Ghany i Polski);
 • prezentację tradycyjnego żywienia w wybranych krajach w celu poznania specyfiki kuchni różnych regionów  - wartości odżywcze, zalety i wady, sposoby podawania i przyrządzania  tradycyjnych potraw z: Chin, USA, Ghany i Polski  (prezentacja multimedialna  na temat tradycyjnego żywienia w wybranych krajach oraz  przygotowanie tradycyjnych potraw do degustacji);.
 • sąd nad globalizacją - Czy globalizacja jest winna szkodliwemu wpływowi na zdrowie i rozwój człowieka? – przedstawienie teatralne.

 Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy realizowali projekt. A są to:

 • An Yixue
 • Mikołaj Drewnowicz,
 • Gabriela Górecka,
 • Zuzanna Krajcarz,
 • Julia Leśniewska,
 • Karolina Lorek,
 • Kacper Majewski,
 • Dominik Maślikowski,
 • Marta Nowak,
 • Anna Ostrowska,
 • Mateusz Pabiański,
 • Kacper Pochwała,
 • Patrik Soból,
 • Jakub Szczytowski,
 • Witold Szymczyk,
 • Andrzej Śliwiński,
 • Julia Wędrychowska,
 • Gabriel Wiktorzak

 Poniżej foto z uroczystości w Warszawie w dniu 12 grudnia 2014r.


Zobacz foto z publicznej prezentacji projektu w naszej szkole