^ Powrót do góry

Projekt gimnazjalny

 W dniu 21listopada odbyła się publiczna prezentacja projektu gimnazjalnego na temat: "W jaki sposób globalizacja w sferze żywienia wpływa na człowieka?"

 Projekt przygotowany został przez uczniów klasy II Prywatnego Gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Czajkowskiej - nauczyciela historii i wos, Renaty Górskiej - nauczyciela biologii, Zofii Glinki – nauczyciela geografii. Odbiorcami projektu byli nauczyciele, uczniowie gimnazjum i rodzice.

Celem projektu było uświadomienie uczniom przyczyn głodu na świecie. Uczniowie zgromadzili wiele argumentów za i przeciw globalizacji w sferze żywienia, które zaprezentowali w formie przedstawienia ”Sąd nad globalizacją”. Wcześniej w formie prezentacji zostały przedstawione wybrane kraje globalnej Północy i globalnego Południa, jak też tradycyjne potrawy w tych krajach.    Na koniec odbyła się degustacja potraw regionalnych z Chin, Ghany, Polski i USA. Zostały one przygotowane przez rodziców, w tym mamę Isi An, która jest rodowitą Chinką i nauczyciela języka angielskiego, który pochodzi z Ghany. Wszystkim rodzicom, jak również babciom bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Tak o projekcie informowała Telewizja Świętokrzyska

Film pobrano ze strony:
http://www.tvswietokrzyska.pl/skarzysko-kamienna/wiadomosci/item/8987-ciekawy-projekt-w-zespole-szkol-prywatnych.html


Prywatne Gimnazjum w Skarżysku-KamiennejPrywatne Gimnazjum w Skarżysku-KamiennejPrywatne Gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej - Projekt gimnazjaln: "W jaki sposób globalizacja w sferze żywienia wpływa na człowieka?"