^ Powrót do góry

Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności

Uczniowie Prywatnego Gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej w finale Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności.


Dnia 18 marca 2015 roku w Kunowie odbyły się eliminacje okręgowe w ramach Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności, którego organizatorami są: Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach.

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się drużyna naszej szkoły w składzie: Oskar Gałczyński, Małgorzata Pukowska i Aleksandra Zagórska, zajmując w eliminacjach okręgowych III miejsce.

Do udziału w eliminacjach STIK zgłosiły się 44 gimnazja z województwa świętokrzyskiego, które zostały podzielone na pięć okręgów. Trzy najlepsze drużyny z każdego okręgu zostają zakwalifikowane do udziału w finale wojewódzkim.

W zmaganiach w Kunowie wzięły udział szkoły z powiatów: skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i sandomierskiego. Każde gimnazjum było reprezentowane przez trzyosobowe zespoły. Poza uczniami Prywatnego Gimnazjum ze Skarżyska-Kamiennej do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie z: Gimnazjum Nr 1 ze Skarżyska-Kamiennej i Gimnazjum Nr 1 w Sandomierzu.

Celem Turnieju jest rozwijanie wśród uczniów umiejętności logicznego myślenia, postaw kreatywnych i umiejętności pracy w grupie oraz popularyzacja wiedzy na temat wynalazczości i innowacyjności, a także promocję wiedzy na temat Świętokrzyskiego Systemu Innowacyjności oraz regionu świętokrzyskiego.

Pierwsza części eliminacji obejmowała ułożenie jak największej liczby „radosnych sześcianów”, natomiast w drugiej części uczniowie rozwiązywali interdyscyplinarny quiz wiedzy, który został przeprowadzony z wykorzystaniem technik multimedialnych. Quiz zawierał: zagadki logiczne, łamigłówki, ciekawe zadania ukierunkowane na rozwijanie twórczego myślenia oraz pytania dotyczące wynalazczości, innowacyjności i wiedzy o regionie.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz dyplom. Dodatkową atrakcją dla uczestników Turnieju były pokazy naukowe z fizyki i chemii oraz pokazy robotów, przygotowane przez Biuro Innowacji.


Zdjęcia własne i pobrane z serwisu www.spinno.pl