^ Powrót do góry

Egzamin gimnazjalny

W dniach 18 - 20 kwietnia 2016r. odbywa się egzamin w klasie trzeciej gimnazjum. Obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎
•    humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego
•    matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu ‎matematyki
•    z języka obcego nowożytnego.‎

Poniżej fotki przed egzaminem z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Prywatne Gimnazjum Skarżysko-Kamienna - Egzamin gimnazjalny Prywatne Gimnazjum Skarżysko-Kamienna - Egzamin gimnazjalny Prywatne Gimnazjum Skarżysko-Kamienna - Egzamin gimnazjalny