^ Powrót do góry

Próbna ewakuacja szkoły

31 października 2017r. w naszej szkole w obecności funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Pełna informacja w serwisie WWW Prywatnej Szkoły Podstawowej - zobacz