^ Powrót do góry

Zajęcia szkolne

OFERTA EDUKACYJNA

 • 5 godzin języka angielskiego (w tym godzina konwersacji prowadzona przez nauczyciela z Ghany).
 • 2 godziny języka niemieckiego.
 • Dodatkowe zajęcia z matematyki, języka polskiego i informatyki.
 • Gimnastyka korekcyjna na profesjonalnym sprzęcie rehabilitacyjnym.
 • Zajęcia artystyczne (muzyczne, sportowe, teatralne i inne według zainteresowania i potrzeb uczniów).
 • Nauczanie wszystkich przedmiotów z wykorzystaniem programów multimedialnych i tablicy interaktywnej.
 • Bogate wyposażenie szkoły w pomoce naukowe.
 • W klasie maksimum 20 uczniów.
 • Zajęcia pozalekcyjne (koło matematyczne, historyczne, chemiczne, informatyczne i inne według zainteresowań uczniów).
 • Indywidualne zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych.
 • Pracownia komputerowa wyposażona w laptopy w ilości dla każdego ucznia.