^ Powrót do góry

Informacja o szkole

Prywatny Zespół Szkół rozpoczął działalność 1 września 2006r. W skład szkoły wchodzi Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum.


Gimnazjum posiada bogatą ofertę edukacyjna, między innymi rozszerzony program językowy, dodatkowe zajęcia z matematyki i języka polskiego, urozmaicone zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami i potrzebami młodzieży.

Nasi uczniowie korzystają z rozszerzonego programu szkolnego a oferta szkoły obejmuje dodatkowe godziny języka angielskiego, informatykę, zajęcia z tańca, kółko muzyczne z możliwością nauki gry na instrumentach, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, możliwość korzystania ze stołówki i profesjonalnie prowadzonej świetlicy.

Nauczanie wszystkich przedmiotów odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych pomocy naukowych i wykorzystaniem programów multimedialnych.

Szkoła organizuje gimnastykę korekcyjną na profesjonalnym sprzęcie rehabilitacyjnym.