^ Powrót do góry

Sala nr 6 - pracownia informatyczna

Sala nr 6 - pracownia informatyczna

Pracownia wyposażona w laptopy w ilości zezwalającej na samodzielną pracę ucznia, oraz w tablicę interaktywną.