41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Projekt patriotyczny "Jestem patriotą - znam i kocham swoje miasto i okolice"

14 czerwca w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej miało miejsce wydarzenie o charakterze patriotycznym. Był to Dzień Projektu, czyli uroczysta akademia, w trakcie której nastąpiło podsumowanie całorocznych działań, obejmujących projekt edukacyjny „Jestem patriotą -  znam i kocham swoje miasto i okolice”. Projekt był adresowany do całej społeczności szkolnej, w przededniu 100 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Koordynatorami były panie Renata Górska i Katarzyna Włodarczyk - Buczek. 


Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście pan Krzysztof Myszka - Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej, pani Katarzyna Bilska – Członkini Zarządu Powiatu, pan Janusz Maciejewski – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat w Skarżysku - Kamiennej, pan Piotr Kardyś – Wiceprezes  Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku - Kamiennej. Niestety ze względów zdrowotnych nie dotarli do nas pani Teresa Piwnik - bratanica majora Jana Piwnika ps. „Ponury” i pan Sławomir Ciuk -  Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Inspektorat w Skarżysku - Kamiennej.


Celem projektu było zapoznanie z historią własnego miasta i wybranych miejsc w regionie oraz poznanie dziedzictwa kulturowego. Działania obejmowały wszystkie grupy wiekowe uczniów, na wielu płaszczyznach, a więc od poznania historii miasta, poprzez wydarzenia z czasów II Wojny Światowej, sławnych pisarzy, aż po walory przyrodnicze miasta i okolicy. 


Nadrzędną wartością  projektu było uświadomienie uczniom, że znajomość historii jest niezbędna do kształtowania więzi z miastem, regionem, Ojczyzną i służy lepszemu zrozumieniu współczesnego świata.


Działania w trakcie realizacji projektu


Najmłodsi uczniowie z klasy drugiej i trzeciej z pomocą rodziców i wychowawców przygotowali piękne herby  naszego miasta, jak też okolicznych miejscowości, z których pochodzą. Dzieci w trakcie akademii przedstawiły  symbolikę wybranych herbów. 


Uczniowie klas starszych brali udział w lekcjach historycznych w Muzeum Orła Białego. Ósmoklasiści wysłuchali opowieści o hymnie na lekcji zatytułowanej „…z ziemi włoskiej do Polski…” czyli dzieje Mazurka Dąbrowskiego. Efektem tej lekcji była prezentacja przygotowana przez Filipa Rudnego z klasy VIII a.


Uczniowie klas ósmych Kuba Kita, Mateusz Pacek i Filip Rudny przygotowali wspaniały film w reżyserii Kuby Kity pod kierunkiem pani Renaty Górskiej pod tytułem „Spacer przez 100 lat Skarżyska – Kamiennej. Polecamy wszystkim do obejrzenia.


W październiku  uczniowie klas siódmych i szóstej mieli okazję zapoznać się z historią Skarżyska - Kamiennej i okolic ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój hutnictwa w czasie lekcji w Muzeum Orła Białego. Były to lekcje o następującej tematyce: „Skarżysko - Kamienna - miasto, ludzie i tradycja – w przededniu 100 rocznicy nadania praw miejskich” oraz „Tradycje górnictwa i hutnictwa na obszarze Gór Świętokrzyskich na przykładzie huty Rejów”. Uczniowie klas siódmych odwiedzili też pomnik powstańców styczniowych. W drodze powrotnej wszyscy przeszli przez zabytkową część miasta, gdzie znajdują się bloki mieszkalne, zbudowane dla pracowników Fabryki Amunicji 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Uczniowie dotarli też do pomnika przyrody czyli Skałek Rejowskich.


Wynikiem tej wycieczki były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczennice klasy VII a Olę Sadzę i Martę Dąbrowę.


Kolejnym zadaniem było zapoznanie się z historią powstania osiedla Milica. W naszym „Spacerze po Milicy” uczestniczyło wiele klas wraz z wychowawcami. Prezentację przygotował  mieszkaniec osiedla, uczeń klasy VIII b Maksym Wojciechowski.


Ważnym dla nas tematem stały się również powstania narodowe i II Wojna Światowa w naszym regionie. Klasa piąta z wychowawcą panią Anią Polak wzięła udział w akcji „Znicz dla bohaterów”, odwiedzając mogiły na Borze i Brzasku. Wystawa zdjęć z akcji wraz z opisami  została wykonana przez Zosię Rurarz.


Międzyklasowe koło historyków wraz z panem Damianem Garbalą odwiedziło Izbę Pamięci w Szkole Podstawowej Nr 1.


Uczniowie klasy trzeciej wraz z rodzicami pod kierunkiem wychowawcy pani Katarzyny Kumalskiej przygotowali wspaniałe gazetki, będące dokumentacją wypraw patriotycznych do różnych miejsc na terenie naszego miasta i okolicy. Dziękujemy bardzo rodzicom za zaangażowanie.


Pogłębiając wiedzę na temat działalności partyzanckiej w Skarżysku i okolicach, staraliśmy się zwrócić szczególną uwagę na działalność zgrupowań „Ponurego” i „Nurta”. Zorganizowaliśmy akcję „Dotrzyj z Ponurym na Wykus. Chętni uczniowie wraz z rodzicami podjęli się zadania, które miało na celu dotarcie na Wykus – miejsce zgrupowań partyzanckich, z wydrukowanym zdjęciem Ponurego. Nieliczni uczniowie podjęli to wyzwanie i należą do nich Wojtek Grudzień i Janek Kulesza z klasy IV a , Zuzia Bilska z klasy VIII b i Wiktor Gołębiowski z klasy VII a. Prezentację na temat działań Jana Piwnika ps. „Ponury” przygotował Benek Kawalec z klasy VIII c.


We wrześniu klasy IV - VIII uczestniczyły w wycieczce do Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Przewodnicy w niezwykle ciekawy sposób opowiadali o pacyfikacji Michniowa. Wycieczka pełna refleksji. Po prostu trzeba tam pojechać. Uczeń klasy VIII a Kuba Dudziński przygotował  prezentację.


Uczniowie klasy VIII a wraz z wychowawcą panią Gosią Lasotą przeszli ścieżkę różańcową w skarżyskim lesie i odwiedzili groby Nieznanego Żołnierza. Efektem jest piękna gazetka.


W ramach projektu poznawaliśmy też sławnych pisarzy regionu. Działania te koordynowała nasza wspaniała polonistka pani Kasia Włodarczyk - Buczek. Pierwszą z akcji nazwaliśmy „Spacer 
z Grudzińskim”. W maju klasy ósme wraz z wychowawcami wybrały się do Suchedniowa, śladami  znanego pisarz Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Kolejnym ważnym pisarzem regionu, z którego biografią zapoznawaliśmy się podczas realizacji projektu był Leopold Staff. Uczniowie klasy czwartej wraz z wychowawcą wzięli udział w akcji „Na ławeczce ze Staffem”. Wybrali się na wycieczkę w okolice kościoła pw. w. Jozefa, gdzie przez pewien okres życia przebywał nasz wielki poeta. Uczeń Wojtek Wolski, nasz szkolny Mistrz Słowa 2022r. przygotował wspaniały multimedialny reportaż o twórcy. Pamiętaliśmy też o Włodzimierzu Sedlaku – polskim duchownym, związanym bardzo 
z naszym regionem i miastem. Profesor Sedlak to twórca polskiej szkoły bioelektroniki, elektromagnetycznej teorii życia oraz pojęcia wszechpróżni.


W ramach projektu były też organizowane wycieczki i wyjścia, na których uczniowie zapoznawali się z walorami przyrodniczymi regionu. Jedną z takich wycieczek była „Wyprawa na dinozaury” do Gagatów Sołtykowskich. W marcu grupa uczniów z klas V - VII pod opieką pani Renaty Górskiej i Kasi Włodarczyk - Buczek, wyruszyła do rezerwatu przyrody. Przy okazji dziękujemy Antkowi Nowakowi i jego rodzicom za pomoc w znalezieniu krótszej drogi, a pani Urszuli Nowakowskiej za znalezienie zaprzyjaźnionego leśnika. Klasy I - III wraz z wychowawcami uczestniczyły w wycieczce do Nadleśnictwa i w wyprawie na najwyższy szczyt naszych Gór Świętokrzyskich, czyli na Łysicę. Nie zapominajmy też o Skałkach Rejowskich, które odwiedzili uczniowie klas VI - VII. Efektem tych wypraw były wspaniałe filmy wykonane przez panią Anię Rokitę i jej córkę Zosię, które przedstawiają walory przyrodnicze wyżej wymienionych miejsc i ułatwiają znalezienie drogi.


Dziękujemy bardzo wszystkim rodzicom, nauczycielom i uczniom za ogromne zaangażowanie w prace związane z projektem. 


Dziękujemy Państwu Annie i Robertowi Dąbrowskim, rodzicom Leny Dąbrowskiej z klasy czwartej za wydrukowanie pięknego plakatu.


Dziękujemy Zuzi Bilskiej i Wiktorii Rurarz za wspaniałe prowadzenie uroczystości.


W trakcie uroczystości odbyła się aukcja ciast. Dochód z aukcji w kwocie 804,91 zł. zostanie przekazany Stowarzyszeniu „Nasze Dziedzictwo”, które prowadzi akcję społeczną pozyskania środków finansowych, potrzebnych na renowację nagrobka Rodziny Witwickich – wielce zasłużonej dla naszego miasta, zlokalizowanego na Starym Cmentarzu w Skarżysku Zachodnim.