41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

"Wiwat Król, Wiwat Sejm, Wiwat Wszystkie Stany" - tak świętowali Polacy 3 maja 1791 roku, kiedy Sejm Czteroletni zwany również Sejmem Wielkim przyjął Ustawę Rządową, czyli Konstytucję. Było to wielkie osiągnięcie światłych umysłów ówczesnej epoki - króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja i wielu innych, które po tragedii pierwszego rozbioru w 1772 roku widziały potrzebę reform w Rzeczypospolitej. Ta pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja znosiła przywileje szlacheckie, liberum veto, wolną elekcję, złotą wolność szlachecką, a wprowadzała trójpodział władzy według Monteskiusza, głosowanie większościowe w sejmie, nadawała prawa mieszczanom i obejmowała ochroną prawną chłopów. Było to prawo, które miało wzmocnić wewnętrznie i zewnętrznie państwo polskie, które musiało stawić czoła zaborcom i mimo, że obowiązywała tylko dziewięć miesięcy, to stała się wyrazem naszej dumy, tożsamości narodowej i patriotyzmu.

Po 232 latach idee tej ustawy zasadniczej: wolność, sprawiedliwość społeczna, demokracja są nam dalej bliskie i nadrzędne.

Szkolny apel przygotowały klasa VI a oraz II a wraz ze swoimi wychowawczyniami Panią Anną Polak i Panią Małgorzatą Węgłowską. Oprawę muzyczną oraz scenografię przygotowała Pani Ewa Gula. Do zatańczenia poloneza swoich uczniów poprowadziła Pani Małgorzata Lasota. Było bardzo uroczyście i profesjonalnie. Uczniowie zadbali o piękne stroje. Chór szkolny zaśpiewał "Gaude Mater Polonia". 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowania i udział bardzo dziękujemy.