41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Aktualności

Dofinansowanie z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki "Poznaj Polskę"

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, realizowanego w ramach programu „Polski Ład” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowanego do dzieci i młodzieży polskich szkół  Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku - Kamiennej otrzymała wsparcie w formie dotacji celowej na dofinansowanie czterech wycieczek szkolnych, które zaplanowane są na czerwiec bieżącego roku szkolnego.

 

Program „Poznaj Polskę” umożliwia poznawanie naszej Ojczyzny, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Celem tego przedsięwzięcia jest rządowe wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. W ramach tej inicjatywy szkoły mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% planowanych kosztów wycieczki jednodniowej (do 5 tys. zł), dwudniowej (do 10 tys. zł) lub trzydniowej (do 15 tys. zł).

 

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że uczniowie naszej szkoły w ramach przedsięwzięcia  „Poznaj Polskę”  wezmą udział w czterech wycieczkach, 3 jednodniowych i 1 dwudniowej. Podczas pierwszej wycieczki jednodniowej uczniowie zwiedzą Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Podczas drugiej wycieczki jednodniowej uczniowie zwiedzą Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze i Pomnik przyrody „Dąb Bartek” w Zagnańsku. Podczas trzeciej wycieczki jednodniowej uczniowie zwiedzą Kazimierz Dolny oraz Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Natomiast podczas wycieczki dwudniowej uczniowie zwiedzą Wrocław – zespół historycznego centrum, Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Dolnośląski Szlak Pamięci "Rotmistrz Pilecki" oraz ZOO we Wrocławiu.

 

Dofinansowanie  do wycieczek w wysokości 20 617,00 zł będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Całkowity koszt zadania to 44 142,00 zł.

 

Dzięki temu przedsięwzięciu będziemy mogli zwiedzić piękne zakątki naszej Ojczyzny i wziąć czynny udział w edukacji patriotycznej, poznać polską kulturę i dziedzictwo narodowe, istotne miejsca oraz wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. Uczestnicy wycieczek będą mogli bezpośrednio doświadczać przeszłości i odkrywać ją w ciekawy sposób, wezmą udział w wyjątkowej lekcji historii, dzięki której z pewnością poszerzą swoją wiedze.