41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

PSO - Edukacja wczesnoszkolna

Przedmiotowy System Oceniania w klasach I - III

w Prywatnej Szkole Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej.

 

1. Dyktanda system oceniania w klasach 2 – 3.


1) Za błędy w pisowni przyznawane są punkty ujemne:


a)  ó, u, rz, ż, ch, h, wielka litera - 6p;


b) spółgłoska miękka, przeczenie „nie” – 4p;


c) ą, ę, zmiana litery (błąd fonetyczny), zmiana wyrazu, brak litery, brak wyrazu, błędny podział wyrazu na sylaby podczas przenoszenia do następnej linii – 2p;


d) interpunkcja – 0,5p.


2) Ocenianie punktacji:


a) 0 - 0,5p – ocena celująca (6);


b) 1 – 8 punktów – ocena bardzo dobra (5);


c) 9 – 18 punktów – ocena dobra (4);


d) 19 – 30 punktów – ocena dostateczna (3);


e) 31 – 46 punktów – ocena dopuszczająca (2);


f) Więcej niż 46 punktów – ocena niedostateczna (1).


2. Ocenianie sprawdzianów i testów.


1) Każdy sprawdzian lub test ma określoną liczbę punktów. Zliczamy je i obliczamy procent.


a) 100% - sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne – 6;


c) 99% - 90% - sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne - 5;


d) 89% - 75% - sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne – 4;


e) 74% - 50% - sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne – 3;


f) 49% - 30% - sprawdziany, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne – 2;


g) Poniżej 30 - sprawdzian, testy, kartkówki i odpowiedzi ustne – 1.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.