41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Informacje dla rodziców, nauczycieli - Objawy dysleksji rozwojowych

Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania to zespół zaburzeń, na które składają się:


- dysleksja właściwa – zaburzenia dotyczące czytania,

- dysgrafia – zaburzenia w zakresie technicznej czynności pisania, trudności w osiągnięciu prawidłowego poziomu graficznego pisma,

- zaburzenia umiejętności poprawnego zapisu słów, problemy z opanowaniem ortografii.

 

S z k o ł y  p o n a d p o d s t a w o w e (l i c e u m , t e c h n i k u m ) – o b j a w y   d y s l e k s j i   u   m ł o d z i e ż y:


Wcześniej występujące objawy dysleksji (I - III), utrzymują się, a dodatkowo pojawiają się nowe. Uczeń pracuje niewspółmiernie do osiąganych wyników szkolnych; często uzyskuje wyniki znacznie poniżej swoich możliwości.

 

JĘZYK POLSKI:

 

Czytanie:  

- wolne tempo czytania (czasem jedyne objawy trudności w czytaniu), trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem treści,

- niechęć do czytania długich tekstów i grubych książek.

 

Pisanie:

- nieprawidłowa pisownia – zazwyczaj dominują błędy ortograficzne, pomimo znajomości zasad pisowni (czasem jest to jedyny rodzaj trudności),

- pismo fonetyczne,

- opuszczanie liter, dodawanie, przestawianie,

- trudności z organizacją tekstu (pisanie wypracowań), stylistyką; interpunkcją,

- błędy gramatyczne,

- trudne do odczytania odręczne pismo.

 

JĘZYKI OBCE:

 

- trudności z poprawnym pisaniem, pomimo dobrych wypowiedzi ustnych,

- trudności z budowaniem wypowiedzi słownych,  

- trudności z zapamiętywaniem słówek,

- trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów;  nieprawidłowa wymowa,

- trudności z rozumieniem i zapamiętywaniem tekstu mówionego lub nagranego na taśmę,

- kłopoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej.

 

GEOMETRIA:

 

- trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną,

- niski poziom graficzny wykresów i rysunków.

 

BIOLOGIA :

 

- trudności z opanowaniem terminologii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie);  problemy z organizacją przestrzenną schematów i rysunków,

- trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych,

- trudności z opanowaniem systematyki (hierarchiczny układ informacji).

 

CHEMIA:

  

- nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych,

- problemy z opanowaniem terminologii (nazwy i symbole pierwiastków i związków chemicznych),

- trudności z zapamiętywaniem danych zorganizowanych przestrzennie (tablica Mendelejewa).

 

GEOGRAFIA:

 

- trudności z czytaniem i rysowaniem map,

- trudności z orientacją w czasie i przestrzeni (wskazywanie kierunków na mapie i  w przestrzeni,

- obliczanie stref czasowych, położenia geograficznego, kąta padania słońca itp.),  

- trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych.

 

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

 

- trudności z zapamiętywaniem nazw i nazwisk,

zła orientacja w czasie (chronologia, daty),

- trudności z orientacją na mapach historycznych.

 

SZTUKA:

 

- trudności z czytaniem nut,

- trudności ze szczegółowym analizowaniem obrazów,

- trudności z rysowaniem (rysunek schematyczny, uproszczony) i organizacją przestrzenną prac plastycznych.

 

KULTURA FIZYCZNA:

 

- trudności z opanowaniem układów gimnastycznych (sekwencje ruchowe zorganizowane w czasie i przestrzeni),  

- trudności w bieganiu, ćwiczeniach równoważnych,

- niechęć do uprawiania sportów wymagających dobrego poczucia równowagi (deskorolka, windsurfing, snowboard itp.),

- trudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki.

 

Z dysleksją rozwojową może (nie musi) współwystępować dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się arytmetyki.

Wspólne symptomy to:

 

- błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych (z wieloma zerami lub miejscami po przecinku);  przestawianie cyfr (np. 56–65),

- trudności z dodawaniem w pamięci, bez pomocy kartki papieru,

- zapamiętaniem tabliczki mnożenia,

- nieprawidłowa organizacja przestrzenna zapisu działań matematycznych, przekształcania wzorów,

- zapisywania znaków nierówności,

- nieprawidłowe odczytywanie treści w zadaniach tekstowych,  

- nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji.

 

Specyficzne trudności pojawiają się również w pozaszkolnych obszarach aktywności.

 

Uczenie się czynności użytecznych w życiu codziennym – trudności z:

 

- wypowiadaniem się i artykulacją złożonych wyrazów (spooneryzmy – przejęzyczenia, „przekręcenie” nazwisk i nazw),

- zautomatyzowaniem własnego podpisu,  

- wypełnianiem formularzy,

- nauczeniem się prowadzenia samochodu,

- nauczeniem się układów tanecznych na kursie tańca.

 

Zapamiętywanie nazw i danych stanowiących sekwencje:

  

- trudności z zapamiętaniem i dokładnym przekazaniem informacji odebranych przez telefon,  

- trudności z wymienieniem nazw miesięcy w prawidłowej oraz w odwróconej kolejności.

 

Liczby:

 

- mylenie numerów, na przykład autobusów, takich jak 61 i 16, 6 i 9,

- mylenie kolejności cyfr przy wybieraniu numeru telefonicznego,  

- mylenie dat i godzin terminu spotkań,

- trudności z zapamiętaniem numerów telefonów, danych liczbowych.

 

Orientacja w czasie i przestrzeni:

 

- kłopoty z planowaniem, organizacją i zarządzaniem czasem, materiałami oraz zadaniami,

- trudności z odróżnianiem strony prawej od lewej,

- kłopoty z czytaniem mapy lub z orientowaniem się w nieznanym terenie.


Inne trudności młodzieży z dysleksją – w różnych sytuacjach edukacyjnych:


a) Trudności w posługiwaniu się słownikami, encyklopediami wynikające m.in z deficytów pamięci sekwencyjnej.


b) Trudności w analizowaniu tekstów:


- wskazywaniu elementów konstrukcji tekstów (gdzie kończy się wstęp),

- we wskazywaniu znaków składniowej organizacji tekstu (znaki interpunkcyjne, akapity),  wskazywaniu znaków nacechowania emocjonalnego,  wskazywaniu znaków stylistycznych.


c) Trudności w tworzeniu i ocenie poprawności własnych tekstów:  


- wypowiedzi uproszczone lub zbyt rozbudowane,

- brak poprawnej struktury tekstu, logicznej spójności, chaos treści – różny poziom ogólności i wnikliwości,

- trudności w doborze argumentów, hierarchizacji treści, nieproporcjonalność przykładów,

- powtarzanie treści,

- niepotrzebne powroty do już zakończonych wątków,

- brak poprawności gramatycznej,

- błędy ortograficzne.


 d) Trudności w wypowiadaniu się i dyskusji w:


- planowaniu i kompozycji wypowiedzi; doborze argumentów i przykładów; hierarchizacji informacji.


 e) Trudności w notowaniu, streszczaniu z powodu:


- niepewności co do poprawnej formy zapisu,

- słabej pamięci bezpośredniej, braku selektywności informacji – wyboru tego co ważne i zanotowania hasłowego; wolnego tempa czynności pisania i męczliwości .

 

BIBLIOGRAFIA:


Informacje przygotowane są na podstawie :


Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański )Dr hab. Aneta Borkowska (Uniwersytet Marii Curie  Skłodowskiej w Lublinie) - MODEL ROZPOZNAWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU.


Opracowała: Ewa Długosz

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur?

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?