41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Oferta edukacyjna szkoły podstawowej - klasy lV - Vlll

Klasy IV – VIII:


 1. Realizacja podstaw programowych według rozporządzenia MEiN.

 2. W każdej klasie dodatkowe lekcje z matematyki, biologii, chemii, fizyki lub inne w  zależności od potrzeb.

 3. 4 godziny  języka angielskiego.

 4. Zajęcia z native speakerem.

 5. Od klasy VII język niemiecki lub hiszpański – 2 godziny.

 6. Informatyka na laptopach.

 7. Indywidualne zajęcia dla uczniów, którzy biorą udział w konkursach kuratoryjnych.

 8. Doskonale wyposażona pracownia chemiczno - fizyczna, przyrodnicza i matematyczna.

 9. Dodatkowe zajęcia sportowe oprócz 4 godzin wychowania fizycznego (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, badminton).

 10. Koła naukowe dla starszych klas (historyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, geograficzne) w zależności od zapotrzebowania uczniów.

 11. Szachy (grupa początkująca i zaawansowana).

 12. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dyslektyków.

 13. Koła: teatralne, plastyczne, taneczne.

 14. Tablica interaktywna z oprogramowaniem w każdej sali lekcyjnej.

 15. Możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 


 Czesne  450 zł.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.