41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Objawy Dysleksji Rozwojowej

Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania to zespół zaburzeń, na które składają się:


- dysleksja właściwa – zaburzenia dotyczące czytania,

- dysgrafia – zaburzenia w zakresie technicznej czynności pisania, trudności w osiągnięciu prawidłowego poziomu graficznego pisma,

- dysortografia – zaburzenia umiejętności poprawnego zapisu słów, problemy z opanowaniem ortografii.

 

W i e k s z k o l n y – n a u c z a n i e  p o c z ą t k o w e : k l a s a I – I I I:


W pierwszej klasie dzieci ryzyka dysleksji nadal przejawiają wiele symptomów dysharmonii rozwojowych: opóźnienia funkcji ruchowych (trudności z posługiwaniem się nożyczkami, prawidłowym trzymaniem ołówka), wzrokowo-przestrzennych i słuchowo językowych (trudności z różnicowaniem głosek, dokonywaniem analizy i syntezy głoskowej, porównywaniem struktury fonologicznej par wyrazów np. koza – kosa) i mowy, często współistnieją wady artykulacji.


Lateralizacja – u dziecka utrzymuje się słaba przewaga jednej z rąk.


Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni – dziecko ma trudności:


- ze wskazywaniem na sobie części ciała (prawe – lewe), 

- z określeniem położenia przedmiotów względem własnej osoby,

- wskazaniem przedmiotów, które znajdują się „na prawo”, „na lewo” od siebie, 

- często pisze litery i cyfry zwierciadlanie i/lub zapisuje wyrazy od prawej do lewej strony.


Orientacja w czasie – dziecko ma trudności na przykład z określaniem pory roku, dnia.


Bardzo istotnym wskaźnikiem są symptomy pojawiające się podczas czytania i pisania.


1. Czytanie.


Nasilone trudności w nauce czytania, przejawiające się w jednej z form:


- mało błędów, lecz wolne tempo czytania, prymitywna technika (głoskowanie lub sylabizowanie z wtórną syntezą słowa), słabe rozumienie tekstu,

- bardzo szybkie tempo czytania, lecz z wieloma błędami, domyślanie się treści na podstawie kontekstu, często niewłaściwe i słabe rozumienie przeczytanego tekstu.


2. Pisanie.


Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnieniem rozwoju funkcji wzrokowo - przestrzennych (spostrzegania wzrokowego, pamięci wzrokowej, spostrzeganiem lokalizacji w przestrzeni), przejawiające się jako:


- popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów ze wzoru,

- trudności z zapamiętaniem alfabetu,

- trudności z zapamiętaniem kształtu rzadziej występujących liter lub litero skomplikowanej strukturze (np. F, H, Ł, G),

- mylenie liter podobnych pod względem kształtu (np. l - t - ł, m - n, u  y, o - a - e, a - ę, e - ę),

- mylenie liter identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. p - b - d - g, m - w, n - u).

 

Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnieniem rozwoju funkcji słuchowo-językowych (przede wszystkim aspekt fonologiczny funkcji językowych, czyli spostrzegania słuchowego dźwięków mowy, a także uwaga i pamięć fonologiczna):


- nasilone trudności w pisaniu wyrazów ze słuchu,

- mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym pod względem słuchowo-artykulacyjnym (np. głoski z - s, w - f, d - t, k - g),

- trudności z zapisywaniem zmiękczeń, mylenie głosek i - j,

- trudności z zapisywaniem głosek nosowych: ą - om, ę - en,

- częste opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab,

- pisanie wyrazów bezsensownych.


Trudności z opanowaniem poziomu graficznego pisma związane z opóźnieniem rozwoju ruchowego i koordynacji wzrokowo  -ruchowej, przejawiające się jako:


- nieprawidłowe trzymanie narzędzia graficznego (ołówka, pióra),

- nadmierne ściskanie pióra podczas pisania oraz nieprawidłowy (nadmierny lub zbyt słaby) nacisk pióra na papier,

- wolne tempo pisania, szybkie męczenie się ręki; niekształtne litery,

- nieprzestrzeganie liniatury,

- nieprawidłowe łączenie liter,

- mało czytelne pismo.


Oprócz wyżej opisanych błędów dzieci te popełniają wiele błędów tzw. ortograficznych, których przyczyną może być słaba pamięć wzrokowa lub kinestetyczno-ruchowa (słaba automatyzacja wzorców ruchowych ręki).


S t a r s z e  k l a s y   s z k o ł y   p o d s t a w o w e j – k l a s a   I V – V I:


Motoryka duża – dziecko:


wykazuje małą sprawność ruchową całego ciała: słabo biega, ma trudności z nauczeniem się jazdy na wrotkach, łyżwach, nartach;

niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i lekcjach kultury fizycznej;

ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych;

 ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń wymagających uczenia się sekwencji ruchowych – układów gimnastycznych , układów tanecznych.

 


Motoryka mała: obniżona sprawność ruchowa rąk – dziecko wykazuje:


- małą sprawność manualną – trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w czasie zajęć szkolnych (podczas wykonywania prac technicznych, sklejania modeli, brył na geometrii lub rysowania schematów).


Koordynacja wzrokowo-ruchowa – dziecko:


- ma trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem,

- brzydko i niechętnie rysuje, pisze mało czytelnie,

- nieprawidłowo trzyma długopis w palcach, zbyt mocno go ściska oraz naciska na papier podczas pisania (ręka szybko się męczy).


Funkcje wzrokowe – dziecko:


- ma trudności z wyróżnianiem elementów z całości i/lub z ich syntetyzowaniem w całość na przykład podczas składania puzzli,

- wykazuje trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki.


Funkcje słuchowo - językowe – dziecko:


- przekręca złożone wyrazy lub pary wyrazów (tzw. spooneryzmy: ponik kolny),

- używa sformułowań błędnych pod względem gramatycznym, ma trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, zwłaszcza wyrażających stosunki przestrzenne (np. nad–pod, za–przed, wewnątrz, na zewnątrz),

- wykazuje trudności z różnicowaniem podobnych głosek (np. z – s, b – p, k – g), myli wyrazy zbliżone fonetycznie,

- wykazuje trudności z dokonywaniem operacji na cząstkach fonologicznych (analizy, syntezy, opuszczania, dodawania, zastępowania, przestawienia na głoskach).


Pamięć fonologiczna, sekwencyjna – dziecko ma trudności z:


- zapamiętywaniem trudniejszych nazw, terminów,

- zapamiętaniem sekwencji nazw np. wczoraj – dziś – jutro, nazw miesięcy, szeregów cyfr,

- zapamiętaniem wiersza, złożonych poleceń,

- zapamiętaniem kolejność liter w alfabecie,

- szybkim nazywaniem szeregu prostych obrazków, liter, cyfr,

- szybkim wymienieniem nazw, np. owoców, imion,

- zapamiętaniem tabliczki mnożenia, liczeniem w pamięci prostych zadań.


Trudności te występują podczas rozwiązywania takich zadań, jak: dokonywanie analizy i syntezy (głoskowej i sylabowej), analizowanie i rekonstruowanie struktury fonologicznej słów (np. szukanie słów ukrytych w słowie: lewkonia; zrozumienie, co to znaczy: „kadokamek”, „ponik kolny”).


Lateralizacja – dziecko ma nieustaloną lateralizację (obuoczność, niewielka przewaga jednej ręki).


Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni – dziecko ma trudności z:


- określaniem części ciała terminami: prawe – lewe u osoby naprzeciwko,

- określeniem terminami: prawe – lewe położenia trzech przedmiotów względem siebie.


Orientacja w czasie.


 - dziecko z trudem zapamiętuje terminy i daty w życiu codziennym; historii; ma problemy z chronologią zdarzeń.


W tym też okresie pojawiają się trudności w innych przedmiotach szkolnych niż język polski.


Duże problemy mogą sprawiać uczniom z zaburzeniami percepcji wzrokowej, przestrzennej i pamięci wzrokowej, takie przedmioty szkolne jak:


- geografia (zła orientacja na mapie, w stronach świata),

- arytmetyka (odczytywanie liczb od prawej do lewej strony, mylenie znaków nierówności, trudności z przestrzenną organizacją zapisu działań „w słupkach”, trudności z operowaniem długimi liczbami, z wieloma zerami lub miejscami po przecinku), 

- geometria (rysunek uproszczony, schematyczny); czy dzieci się tego uczą???,

- chemia (zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych),

- muzyka (czytanie i zapis nut).


Uczniom z zaburzeniami percepcji słuchowej dźwięków mowy, funkcji językowych i pamięci słuchowej trudności sprawiają przedmioty:


 - języki obce (zapamiętywanie słówek, odróżnianie podobnych wyrazów, prawidłowa wymowa),

 - biologia (opanowanie terminologii),

 - historia (zapamiętywanie nazwisk, nazw, dat, orientacja w czasie – chronologia), 

- arytmetyka (zapamiętywanie szeregów cyfr, szczególnie wspak, utrwalenie tabliczki mnożenia oraz liczenie w pamięci).


Trudności pojawić się mogą również w przedmiotach szkolnych wymagających dobrej sprawności motorycznej: 


 - kultura fizyczna (niektóre ćwiczenia, np. równoważne, układy gimnastyczne),

 - sztuka, 

- geometria, 

- biologia,

- geografia,

- rysowanie.

 

BIBLIOGRAFIA


Informacje przygotowane są na podstawie :


Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański ) Dr hab. Aneta Borkowska (Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie) - MODEL ROZPOZNAWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU (ORE).


Opracowała: Ewa Długosz

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur?

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?