41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Harmonogram zajęć świetlicowych

1. WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE: codziennie


2. CZYTELNICZE: codziennie


3. RELAKSACYJNO – SPORTOWE: Poniedziałek  13.40 - 15.15, Piątek  14.30 - 15.15


4. BASEN: Poniedziałek 14.30 – 15.15 ( Klasa III A, IV A ), Czwartek 14.30 – 15.15 (Klasa I A, II A)


5.  ZAJĘCIA KULINARNE: Wtorek 12.30 – 14.30


6. ZAJĘCIA WOKALNO - INSTRUMENTALNE: Wtorek 14.30 – 15.15


7. BADMINTON: Środa 13.40 - 14.25


8. PLASTYCZNE: Środa 14.30 – 15.15


9. JOGA DLA DZIECI: Środa 14.30 - 15.15


10. KOŁO TEATRALNE: Czwartek 14.30 - 15.15


11. SZACHY: Piątek 13.40 - 14.25

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Dlaczego my?

Dbałość o bezpieczeństwo uczniów. Placówka jest w pełni monitorowana, przestrzegane są normy przeciwpożarowe i sanitarne, sprzęt i wyposażenie posiada certyfikaty. Uczniowie i rodzice wchodzą i wychodzą ze szkoły przy pomocy imiennych pastylek, a postronni interesanci nie wejdą do budynku bez poinformowania sekretariatu.

 

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Każda sala wyposażona jest w tablicę multimedialną i rzutnik co w znaczący sposób wpływa na komfort i szybkość przyswajania wiedzy. 

Rozwój uzdolnień uczniów i wyrównywanie zaległości. Podmiotowe traktowanie uczniów. Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Rodzinna atmosfera.


Dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego i dalszych etapów kształcenia. Nacisk na kształcenie języka angielskiego i matematyki. 

Dbałość o kondycję fizyczną uczniów. Obowiązkowa nauka pływania w klasach I – III. Wyjazdy na zieloną szkołę, obóz narciarski w czasie ferii zimowych, organizowanie obozu wakacyjnego.

Szeroka działalność wolontariacka uczniów i nauczycieli na rzecz potrzebujących. Podejmowanie ciekawych inicjatyw, projektów i przedsięwzięć. Otwartość na pomysły i zaangażowanie uczniów.