41 251 13 44

skarzysko@onet.eu

ul. Słowackiego 29, Skarżysko-Kamienna

Regulamin współpracy szkoły z rodzicami

Celem współpracy szkoły z rodzicami jest stworzenie dzieciom warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te najbliższe środowiska dziecka powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach.


I. Rodzic w szkole.


1. W szkole odbywają się zebrania z rodzicami:


- klasowe,

- kontakty indywidualne,

- dni otwarte.


2. Obowiązkiem każdego rodzica jest uczestniczyć w wyżej wymienionych formach osobiście.


3. W przypadku gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.


4.Ustalenie terminu kontaktu innego niż zebranie powinno odbyć się poprzez wcześniejsze ustalenie z nauczycielem, np. telefoniczne, poprzez dzienniczek ucznia lub inny sposób ustalony z nauczycielem.


5. Rodzic jest zobowiązany do stawienia się na wezwanie nauczyciela (pisemne, telefoniczne) w szkole.


6. Informacja telefoniczna do rodzica o zaistniałej niedyspozycji dziecka w szkole zobowiązuje rodzica do odebrania go celem zapewnienia mu opieki.


7. Rodzice wspomagają proces wychowawczy, uczestnicząc w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.


8. Rodzic ma prawo do informacji na temat swojego dziecka. Informacje takie przekazuje wychowawca lub inny nauczyciel w formie ustnej podczas zebrań klasowych i konsultacji.


9. Konsultacje indywidualne nie mogą odbywać się podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela ani podczas dyżuru na przerwie, lecz w wyznaczonym terminie.


10. W przypadku zaistniałej sytuacji spornej rodzic zobowiązany jest do kulturalnego wyrażania swojej opinii. Każde naruszenie godności nauczyciela będzie przekazane odpowiednim służbom.


11. Rodzic zobowiązany jest znać obowiązujące przepisy i stosować się do nich (wszystkie najważniejsze przepisy szkolne zamieszczone są na stronie internetowej).



II. Obowiązki rodzica wobec dziecka.


1.Rodzic systematycznie kontroluje postępy ucznia oraz jego zachowanie w e-dzienniku, w którym przekazywane są informacje ze szkoły.


2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.


3. Rodzic wyraża pisemną zgodę na:


- udzielenie pomocy przedmedycznej dziecku w szkole na cały etap edukacyjny;

- udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców;

- wyjazd dziecka na wycieczkę, np. wycieczkę krajoznawczą lub inną.


4. Sprawdziany wiadomości są do wglądu rodziców w czasie spotkania z nauczycielami.



III. Dokumentowanie kontaktów nauczyciela z rodzicami.


1.Oceny oraz informacje dla rodziców nauczyciel notuje w e-Dzienniku lub w zeszycie informacyjnym ucznia (informacje)- rodzic ma obowiązek zapoznać się z nimi.


2. Rodzic jest zobowiązany w terminie 7 dni do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych.


3. Zwolnienie dziecka z zajęć następuje po wcześniejszej prośbie rodzica (opiekuna)- wyklucza się telefoniczne prośby o zwolnienie uczniów.



IV. Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły.


1. Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców.

2. Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej, służenie radą i pomocą.

3. Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze, współpraca z pedagogiem szkolnym .

4. Dbanie o jak najlepszą i owocną współpracę z rodzicami.

Szkoła w liczbach

0
lat doświadczenia
0
nauczycieli
0
uczniów
0
m2 powierzchni

Oferta edukacyjna szkoły

Zajęcia
z native speakerem
Dodatkowa godzina matematyki we wszystkich klasach
Dodatkowa godzina angielskiego przez cały cykl kształcenia
Basen z nauką pływania
przez 3 lata
W każdej sali tablica mutimedialna
Bogata oferta zajęć dodatkowych 
Świetlica szkolna
czynna od 7.00 do 17.00
Możliwość udziału
w ogólnopolskich projektach
i w wolontariacie

Sukcesy uczniów

Uczniowie prywatnej szkoły podstawowej osiągają wyjątkowe rezultaty na egzaminach państwowych.

 

W tabelach skonfrontowana jest średnia wyników z egzaminów uczniów naszej szkoły z wynikami powiatu skarżyskiego oraz województwa świętokrzyskiego i całej Polski.

Język Polski
Nasza szkoła
0%
Powiat skarżyski
0%
Województwo świętokrzyskie
0%
Polska
0%
Matematyka
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%
Język angielski
NASZA SZKOŁA
0%
POWIAT SKARŻYSKI
0%
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
0%
POLSKA
0%

Dlaczego my?

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur?

Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est?