Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Opłaty

Utworzono: 30 marzec 2021 Opublikowano
Super User Odsłony: 1595

Prywatna Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej

posiada nowy rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Kielcach o numerze:

 16 8493 0004 0220 0069 0340 0001

Wszelkich opłat proszę dokonywać na w/w konto (lub wyjątkowo w sekretariacie szkoły)


 

Na podstawie przepisów Rozdział III §2 pkt 6 Statutu Szkoły, z dniem 01 stycznia 2020r. ustala się następujące opłaty:

 

WPISOWE

380,- zł - jednorazowa opłata na cały okres nauki dziecka w szkole

 

CZESNE (opłata miesięczna)

Klasy I - III - 330, zł (bez uczęszczania na świetlicę)

Klasy I - III - 380,- zł (ze świetlicą)             

Klasy IV - VIII - 380,- zł 

Drugie dziecko z tej samej rodziny korzysta ze zniżki 50,- zł miesięcznie.

Każde następne dziecko z tej samej rodziny nie płaci czesnego.

 

Począwszy od 2020r. szkoła odstąpiła od pobierania opłaty wakacyjnej.

 


Termin opłaty czesnego za każdy miesiąc roku szkolnego ustala się
do dnia 10 każdego bieżącego miesiąca.