Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Dyrektorka liceum ogólnokształcącego naszym gościem

Utworzono: 17 maj 2019 Opublikowano
A.M. Odsłony: 901

W ramach cyklicznych spotkań z przedstawicielami różnych zawodów - rodzicami uczniów 16 maja miło było nam gościć w świetlicy dyrektorkę liceum ogólnokształcącego, która opowiedziała o swojej pracy i stanowisku dyrektora. Uczniowie dowiedzieli się, że rejestr zadań dyrektora jest bardzo obszerny, a obowiązki wynikają z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i wielu, wielu rozporządzeń.

Szkołą kieruje dyrektor, który jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole. Uczniowie zadawali pytania i otrzymywali na nie wyczerpujące odpowiedzi.