Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej

Utworzono: 17 marzec 2019 Opublikowano
D.G. Odsłony: 579

Nasza Szkoła w tym roku szkolnym bierze udział w projekcie Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Przez cały rok szkolny chętni uczniowie z klas I – VIII  uczestniczą w kole szachowym podczas, którego rozwijają swoje umiejętności szachowe.

Logo ŚCDN Kielce

Edukacja szachowa ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki, wyobraźni przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, logicznych i strategicznych, ale przede wszystkim pozwalają nauczycielom kształtować u dzieci takie cechy osobowości, jak: wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych (radzenie sobie
z wygraną i porażką), podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności. Szachy uczą rywalizacji w duchu fair play.
W ramach uczestnictwa w projekcie nasza Szkoła otrzymała siedem szachownic
z figurami oraz cztery elektroniczne zegary szachowe, a nauczyciel Damian Garbala biorący udział w projekcie doskonalił swoje kompetencje podczas warsztatów.
Na podsumowanie powyższych działań w maju 2019 roku zostanie zorganizowany II Szkolny Turniej Szachowy.

Do zobaczenia przy szachownicy!

Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej