Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Rajd integracyjny klas lV-Vlll

Utworzono: 25 wrzesień 2019 Opublikowano
D.G. Odsłony: 730

 

24 września 2019 roku uczniowie klas IV – VIII naszej szkoły wraz z wychowawcami udali się na rajd integracyjny do Rezerwatu przyrody „Skałki Piekło" pod Niekłaniem.

Rezerwat przyrody „Skałki Piekło" pod Niekłaniem został utworzony 01 kwietnia 1959 roku, w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych osobliwych form skał piaskowcowych powstałych przez erozję wietrzną oraz żyjącej w szczelinach skalnych paproci zanokcicy północnej (Asplenium Septentrionale), z inicjatywy inż. Teodora Zielińskiego. Jest to najstarszy  rezerwat przyrody funkcjonujący na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

Rezerwat obejmuje powierzchnię 6,30 ha. Osobliwością rezerwatu oraz głównym przedmiotem ochrony są okazałe wychodnie skał piaskowcowych zbudowanych z utworów ery mezozoicznej (w okresie jury i triasu). Skały powstały w strefie ciepłego morza na jego brzegu lub przybrzeżnych płyciznach.
Obecnie skałki mają formę ambon, grzybów, stołów, progów, wyróżniono też 3 niewielkie jaskinie. Zachodnią część rezerwatu porasta najstarszy zachowany na tym terenie drzewostan dębowo - sosnowy w wieku około 150 lat. Wysokość skał dochodzi do 8 metrów.
Według danych historycznych w 1863 roku stacjonował tu w czasie powstania styczniowego obóz jednego z najwybitniejszych dowódców Kielecczyzny - Dionizego Czachowskiego.
Po spacerze z panem leśniczym po rezerwacie udaliśmy się do leśniczówki w Niekłaniu, gdzie czekało na nas już rozpalone ognisko. Po upieczeniu kiełbasek i ziemniaków odbyła się lekcja w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Stąporków na temat roślin i zwierząt występujących w rezerwacie. Po dniu pełnym atrakcji, wrażeń i przepięknych widoków powróciliśmy do Skarżyska.