Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Karta rowerowa

Utworzono: 25 maj 2021 Opublikowano
A.G. Odsłony: 320

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi karty rowerowej informujemy, że osoby, które chcą otrzymać kartę rowerową zgłaszają ten fakt w sekretariacie szkoły. Aby uczeń mógł przystąpić do egzaminu, jego rodzic musi złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

 Nie każdy przystępujący do egzaminu zdaje egzamin. Odpowiedzialność za wydanie karty ponosi dyrektor szkoły. Uczniowie do egzaminu przygotowują się sami zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkoła przeprowadza egzamin i wydaje kartę rowerową.

 Przydatne strony www.

Testy Na kartę rowerową - https://kartarowerowa.net.pl/
BRD - Karta rowerowa - https://brd.edu.pl/