Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

List otwarty

Utworzono: 17 wrzesień 2020 Opublikowano
A.G. Odsłony: 300

Drodzy Rodzice,
Mija prawie trzeci tydzień nauki. W tym okresie odbyły się zebrania, zebrania on-line, Rady Pedagogiczne oraz narada z Radą Rodziców. Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców postanowiła pozostawić procedury obowiązujące w naszej szkole w niezmienionym kształcie. Przez ostanie kilkanaście dni odbyliśmy dziesiątki rozmów z rodzicami i wysłuchaliśmy dziesiątek zdań i opinii na temat pandemii i procedur obowiązujących w naszej szkole. Spotkaliśmy się z wielkim uznaniem, ale także z wielką krytyką i niezadowoleniem.

W związku z tym, że jako dyrekcja i organ prowadzący odpowiadamy za zapewnienie bezpieczeństwa naszym uczniom i pracownikom, informujemy Państwa, że od dnia 18 września 2020 r., zgodnie z ustalonymi przez nas wcześniej procedurami, z którymi każdy z Rodziców i Uczniów oraz pracowników został zapoznany, obowiązuje całkowity zakaz wstępu rodziców na teren szkoły. Również Rodziców uczniów klasy 1. Okres adaptacyjny dla najmłodszych uczniów minął. Każdy uczeń już wie, gdzie jest jego szafka, sala, toaleta oraz świetlica. Informujemy również, że pastylki dostępowe, otwierające drzwi wejściowe do szkoły zostały z dniem 17.09.2020 r. dezaktywowane do odwołania. Rano wejście do szkoły jest otwarte, Nauczyciele wpuszczają Uczniów podczas pomiaru temperatury i czuwają nad ich bezpieczeństwem. Rodzice uczniów uczęszczających na świetlicę proszeni są o dzwonienie domofonem do sekretariatu – uczniowie będą wywoływani ze świetlicy i wypuszczani ze szkoły przez któregoś z pracowników szkoły. Rodzice uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą w czasie przerw zasłaniać ust i nosa proszeni są o niezwłoczne dostarczenie do wychowawców zaświadczeń od lekarza, potwierdzających te przeciwwskazania. Pisemne oświadczenia rodziców nie będą honorowane. Jeżeli ktoś nie wyraża zgody na noszenie maseczek, proszony jest o zapewnienie dziecku przyłbicy ochronnej.
Jednocześnie przypominamy o tym, że czesne za szkołę należy regulować przelewem na konto. Opłaty za obiady prosimy regulować na konto firmy cateringowej na wskazane w ogłoszeniach konto, pilnując wyznaczonych dat dokonywania przelewu.
Jeżeli zaistnieje konieczność spotkania z Rodzicem w szkole, Rodzic zostanie do szkoły wezwany przez wychowawcę lub dyrektora szkoły telefonicznie.   
Zaostrzenie i bezwzględna konsekwencja w przestrzeganiu procedur jest wynikiem protestu Rodziców, którzy zwracają uwagę na swobodne podejście niektórych Rodziców i Uczniów do sprawy przestrzegania procedur. Jeżeli ktoś z Państwa nie jest w stanie zaakceptować ustalonych przez nas zasad ma prawo zmienić placówkę na taką, która będzie spełniała jego wymagania i życzenia.
Proszę jako egzemplifikację tego, że regulamin czy rozporządzenie czasami stoi w sprzeczności z Konstytucją lub ustawą wyższego rzędu, przyjąć takie przykłady: Czy pracownik lub pracownica korporacji lub banku, którego regulamin pracy obliguje do chodzenia w pracy w garniturze lub szpilkach, przyjmując posadę powie, że będzie chodził/chodziła do pracy w dresie lub nago tylko dlatego, że to ogranicza jego/jej prawa obywatelskie? A może przyjmując posadę, godzi się na warunki stawiane przez pracodawcę? Może jednak próbować składać pisemne oświadczenia, że nie godzi się na korporacyjny uniform, pytanie tylko czy dostanie pracę. Kolejny przykład: czy lekarz, który do operacji musi dokładnie zdezynfekować ręce, musi założyć czepek, maskę, rękawiczki ma prawo odmówić stosowania się do medycznej procedury, bo to godzi w jego prawa obywatelskie i konstytucyjne? Może będzie protestował, bo wysuszy mu się skóra rąk albo dostanie grzybicy płuc? A może decydując się na taki zawód świadomie zgadza się na pracę w takich warunkach i świadomie składa przysięgę Hipokratesa, bo znosząc swoje niewygody, ratuje życie innym ludziom. Tak samo Państwo, jako Rodzice wybierający naszą szkołę dla Waszych dzieci, zgodziliście się na stosowanie się do obowiązujących w naszej szkole procedur oraz zapisów Statutu Szkoły. Waszym konstytucyjnym prawem jest właśnie wybór szkoły dla swojego dziecka. W naszej szkole obowiązują procedury, które są dostępne na stronie internetowej szkoły i prosimy wszystkich o dostosowanie się do tego, co zostało w nich zapisane.
Pandemia wprowadziła w życie wszystkich ludzi, ale też i w pracę szkół, wiele zamieszania i utrudnień. Widzimy, że społeczeństwo w Polsce, ale również nasze lokalne – szkolne, jest mocno podzielone w tym temacie. Apelujemy zatem do wszystkich Rodziców i Uczniów o wzajemne zrozumienie, o zaprzestanie dzielenia na zwolenników i przeciwników procedur. Uczmy nasze dzieci poszanowania reguł panujących w społeczeństwie, w szkole, w Państwie. Nie kłóćmy się o to, kto z nas ma rację. Bądźmy przykładem dla naszych dzieci. Jesteśmy społecznością i jak każda społeczność musimy stosować się do określonych zasad i reguł. Proszę wziąć również pod uwagę naszą sytuację. Od trzech tygodni zajmujemy się tylko skargami rodziców. Prosimy Rodziców o wyrozumiałość. Pozwólcie nam poświęcić nasz czas na dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci oraz poziomu ich kształcenia. Zrozumcie, że naszym zgadzaniem się lub niezgadzaniem na pewne regulacje nie uleczymy świata i nie sprawimy, że nagle pandemia zostanie „odwołana”. Zostaliśmy postawieni wszyscy w tej nowej dla nas wszystkich, absurdalnej sytuacji i musimy wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem się w niej odnaleźć.

Z poważaniem, Ewa Baińska i Anna Grudzień.