Rekrutacja 2019/2020

Utworzono: 07 luty 2019 Opublikowano
E.B. Odsłony: 760

REKRUTACJA 2019/2020

Prywatna Szkoła Podstawowa ogłasza nabór do klasy „0” i klasy I

Po dwunastoletnim doświadczeniu (tyle już lat funkcjonuje nasza szkoła) widzimy potrzebę zwiększenia godzin edukacji matematycznej już w klasach najmłodszych. Proponujemy raz w tygodniu dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów tzw. matematyki praktycznej nauczanej z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori od klasy „O” do klasy III. Dobrze opanowane podstawy matematyki ułatwią naukę chemii, fizyki i matematyki  w klasach starszych.

Matematyka będzie priorytetowa w naszej szkole, ponieważ daje większe i szersze możliwości dalszego kształcenia, a na rynku pracy jest ciągły deficyt fachowców  z wykształceniem technicznym i ścisłym.

Kładziemy również nacisk na naukę języka angielskiego - 3 godziny w tygodniu  i 1 godzina z native speakerem. Od klasy IV – 4 godziny  i 1 godzina z native speakerem.

W klasach I-III organizujemy naukę pływania z dowozem na basen, przez 3 lata.

W każdej klasie edukacji wczesnoszkolnej odbywają się zajęcia z rytmiki.

Wychowawcy mają dodatkową godzinę  na zajęcia przeznaczone w zależności od zainteresowań dzieci i aktualnych potrzeb.

Po zajęciach mogą odrobić pracę domową w świetlicy szkolnej.

Zajęcia pozalekcyjne dopasowujemy do zainteresowań uczniów w danym roku.

Wszystkie zajęcia w ramach czesnego -300zł.x10 miesięcy, opłata wakacyjna 250zł. wpisowe 300zł.

Uczniowie mogą uczestniczyć  na terenie szkoły w dodatkowych zajęciach takich jak: robotyka, akrobatyka sportowa, nauka gry na gitarze i instrumentach klawiszowych, prowadzonych przez zewnętrzne firmy .