Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Oferta edukacyjna szkoły podstawowej - klasy l-lll

Utworzono: 11 marzec 2018 Opublikowano
E.B. Odsłony: 1813

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Klasy I – III

- edukacja wczesnoszkolna -18 godzin w tygodniu (w tym 3 godz. wychowania fizycznego)

- basen ( z dowozem dzieci) – 1 godzina

- rytmika – 1 godzina

- język angielski – 3 godziny

- edukacja muzyczna z nauczycielem muzyki – 1 godzina

-  informatyka – 1 godzina

-  zajęcia z tablicą interaktywną

- Po zajęciach obowiązkowych uczniowie uczestniczą w zajęciach kół takich jak:

- plastyczne , teatralne ( Czarny Teatr) sportowe  (piłka nożna, badminton)

- zajęcia taneczne ( Są to zajęcia do wyboru)

- szachy  (grupa zaawansowana i początkująca )

Po zajęciach uczniowie do godz. 1700 przebywają na świetlicy ( Plan pracy świetlicy i rodzaj zajęć - patrz w zakładce świetlica )

Za dodatkową opłatą organizujemy zajęcia z robotyki i akrobatyki sportowej, które prowadzą firmy zewnętrzne ( Akademia Holistyczna i 3R )

Wpisowe 300 zł,  comiesięczne czesne 300zł.