Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

Oferta edukacyjna szkoły podstawowej - klasy lV-Vlll

Utworzono: 11 marzec 2018 Opublikowano
E.B. Odsłony: 1520

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Klasy IV – VIII

- realizacja podstaw programowych według rozporządzenia MEN

-  w każdej klasie dodatkowe lekcja z matematyki, biologii, chemii, fizyki lub inne w  zależności od potrzeb

- 4 godziny  języka angielskiego

- od klasy VII język niemiecki – 2 godziny

- informatyka na laptopach

- indywidualne zajęcia dla uczniów, którzy biorą udział w konkursach kuratoryjnych

- doskonale wyposażona pracownia chemiczno-fizyczna, przyrodnicza i matematyczna

- dodatkowe zajęcia sportowe oprócz 4 godzin wychowania fizycznego (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, badminton)

- koła naukowe dla starszych klas (biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne, geograficzne) w zależności od zapotrzebowania uczniów

- szachy (grupa początkująca i zaawansowana)

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dyslektyków

- koła: teatralne, plastyczne, taneczne

- tablica interaktywna z oprogramowaniem w każdej sali lekcyjnej

- obozy narciarskie w czasie ferii zimowych

- możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej

Za dodatkową opłatą organizujemy zajęcia z robotyki i akrobatyki sportowej, które prowadzą firmy zewnętrzne ( Akademia Holistyczna i 3R )

Czesne  300zł.