Sztandar szkoły

OD 8 MAJA 2014R.

SZKOŁA POSIADA
WŁASNY SZTANDAR

 

PSO - Zajęcia komputerowe kl. 6

Utworzono: 25 wrzesień 2016 Opublikowano
K.S. Odsłony: 1074

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

(wg. WSiP)

Nr lekcji

 Temat lekcji

Kształcenie z wykorzystaniem komputera

 Stopień

 

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

1.

Bezpieczne dane, bezpieczny komputer, bezpieczny ja

Przypomnienie zasad BHP w pracy z komputerem.

Jak radzić sobie z uzależnieniem od komputera i internetu

2

 • Potrafi wymienić podstawowe zasady BHP dotyczące pracy z komputerem i internetem.

3

 • Wie i rozumie, jak organizować pracę, aby uniknąć uzależnienia od komputera i internetu.

4

 • Wie, gdzie i jak można uzyskać pomoc w razie wystąpienia zagrożeń związanych z pracą z komputerem i (lub) internetem.

5

 • Aktywnie uczestniczy w rozmowach i dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z pracą z komputerem i internetem.

6

 • Potrafi organizować sobie pracę, uwzględniając stopień ważności zadań i pilność ich wykonania.

2.

Pomyśl, zaplanuj

Analiza zadania, projektowanie rozwiązania, procedury pomocnicze w Logomocji

2

 • Uruchamia środowisko Logomocja.

3

 • Korzysta z procedury wielokąt do rysowania zamalowanych figur.

4

 • Analizuje treść zadania i planuje rozwiązanie w Logomocji.

5

 • Pisze procedury pomocnicze i korzysta z nich podczas rozwiązywania zadania.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania, np. z konkursów informatycznych miniLOGIA i Grafika z żółwiem.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

3.

Jedzie pociąg z daleka

Skalowanie rysunku w Logomocji

2

 • Uruchamia środowisko Logomocja.

3

 • Potrafi napisać procedurę, w której są wywoływane procedury pomocnicze.

4

 • Wyjaśnia, na czym polega skalowanie rysunku.

5

 • Potrafi napisać procedurę główną, tak aby rysunek był prawidłowo skalowany, według założeń podanych w treści zadania.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania, np. z konkursów informatycznych miniLOGIA i Grafika z żółwiem.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

4.

Wirujące wiatraki

Wykorzystanie kodu rysunku do tworzenia postaci żółwia w Logomocji

2

 • Uruchamia środowisko Logomocja.

3

 • Potraf korzystać z przycisku do uruchamiania animacji.

4

 • Korzysta z kodu rysunku do tworzenia postaci żółwia.

5

 • Korzysta z żółwi mających postać kodu rysunku do tworzenia animacji.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania, np. z konkursów informatycznych miniLOGIA i Grafika z żółwiem.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

5.

Liczby z kresek

Zamiana kodu paskowego na liczby

2

 • Opisuje zasadę odczytywania kodu kreskowego.

3

 • Potrafi odczytywać proste kody zero-jedynkowe, czyli zamieniać je na liczby.

4

 • Potrafi opisywać zasadę odczytywania kodu kreskowego.

5

 • Samodzielnie wykonuje zadania.

6

 • Wyjaśnia innym uczniom sposób wykonywania zamiany kodu paskowego na liczby.

6.

Kreski z liczb

Zamiana liczb na kod paskowy, wprowadzenie do dwójkowego systemu liczbowego

2

 • Opisuje zasadę tworzenia kodu kreskowego.

3

 • Zamienia liczby w zakresie od 0 do 255 na kod zero-jedynkowy.

4

 • Opisuje zasadę tworzenia kodu kreskowego i zamienia liczby w zakresie od 0 do 255 na kod zero-jedynkowy.

5

 • Samodzielnie wykonuje zadania.

6

 • Odkodowuje zakodowane wyrazy i wyjaśnia innym uczniom sposób ich odkodowania.

7.

Obrazy z ekranu

Tworzenie instrukcji ilustrowanej zrzutami ekranu

2

 • Uruchamia edytor tekstu.
 • Tworzy dokument zawierający tekst.

3

 • Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft Word lub innego zaawansowanego edytora tekstu.
 • Przygotowuje zrzut ekranu.

4

 • Zaznacza wybrane fragmenty zrzutu ekranu i wkleja je do edytora tekstu.
 • Dba o prawidłowe ułożenie obiektów na stronie.
 • Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia.

5

 • Dba o estetykę wprowadzonego tekstu oraz wygląd elementów graficznych.
 • Tworzy bezbłędną pracę, zgodnie z jej specyfikacją.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

8.

Multimedialna instrukcja

Tworzenie filmu wideo z prezentacji multimedialnej

2

 • Z pomocą nauczyciela uruchamia program do tworzenia prezentacji.
 • Pod kierunkiem nauczyciela tworzy prezentację zbudowaną z jednego slajdu.

3

 • Korzysta w podstawowym zakresie z programu Microsoft PowerPoint lub innego programu do tworzenia prezentacji.
 • Tworzy prezentację zawierającą zrzuty ekranu.

4

 • Dodaje do slajdów własną narrację.
 • Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia.

5

 • Tworzy film z prezentacji.
 • Dba o estetykę przygotowanej prezentacji.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.
 • Sprawnie prezentuje swoje prace szerokiemu gronu odbiorców.

9.

Piramida zdrowia

Infografika, czyli graficzna prezentacja informacji

2

 • Tworzy dokument zawierający tekst.
 • Przygotowuje prostą grafikę.

3

 • Korzysta w podstawowym zakresie z odpowiednich narzędzi niezbędnych do realizacji zadania.
 • Sprawnie współpracuje w grupie.

4

 • Aktywnie poszukuje informacji na wybrany temat, korzystając z różnych źródeł informacji.
 • Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia.

5

 • Tworzy infografiki na wybrany temat.
 • Prezentuje swoją pracę szerokiemu gronu odbiorców.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

10.

Pomoc z angielskiego

Korzystanie z serwisu Freerice.com i Tłumacza Google, poprawianie pisowni angielskiej w edytorze tekstu

2

 • Rozwiązuje testy na stronie programu Free Rice i uzyskuje 500 ziarenek ryżu.

3

 • Rozwiązuje testy na stronie programu Free Rice i uzyskuje 1000 ziarenek ryżu.
 • Korzysta ze sprawdzania angielskiej pisowni w edytorze tekstu.

4

 • Korzysta z automatycznego tłumaczenia tekstu w serwisie Google.

5

 • Sprawnie rozwiązuje różne testy na stronie programu Free Rice.
 • Sprawdza angielską pisownię w edytorze tekstu i ją poprawia.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

11.

Akademia matematyki

Ćwiczenia z matematyki na portalu Khanacademy.org

2

 • Otwiera filmy i ćwiczenia w Akademii Khana.

3

 • Uczy się matematyki, korzystając z filmów i ćwiczeń w Akademii Khana.

4

 • Uzyskuje dobre wyniki w ćwiczeniach w Akademii Khana.

5

 • Uzyskuje bardzo dobre wyniki w ćwiczeniach w Akademii Khana.

6

 • Samodzielnie wybiera ścieżkę nauki w Akademii Khana.

12.

Dziel się wiedzą!

Poznawanie siostrzanych projektów Wikipedii

2

 • Wie, co to jest Wikipedia.

3

 • Korzysta w podstawowym zakresie z artykułów umieszczonych w Wikipedii.

4

 • Potrafi wymienić i opisać siostrzane projekty Wikipedii.
 • Sprawnie wyszukuje informacje w Wikipedii i jej siostrzanych projektach.
 • Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia.

5

 • Potrafi korzystać z zawartości siostrzanych projektów Wikipedii w nauce i zabawie.
 • Potrafi redagować strony wiki.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

13.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Opracowanie bezpiecznego hasła do konta w internecie

2

 • Wie, co to jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).

3

 • Wie, w jakim celu obchodzi się Dzień Bezpiecznego Internetu.

4

 • Potrafi wyszukać informacje na temat obchodów DBI w Europie i Polsce w bieżącym roku.

5

 • Zna zasady wyboru bezpiecznego hasła do konta internetowego.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

14.

Grafika wektorowa

Poznawanie grafiki wektorowej, korzystanie z biblioteki Openclipart

2

 • Potrafi zapisać obrazek ze strony internetowej.

3

 • Potrafi wymienić różnice między grafiką rastrową i wektorową.

4

 • Wyszukuje obrazki w bibliotece grafiki wektorowej, zapisuje je w postaci pliku PNG żądanej wielkości.

5

 • Wprowadza zmiany w wyszukiwanych klipartach, edytując je w edytorze online.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

15.

Glog Ja w sieci

Tworzenie multimedialnego plakatu online w serwisie Glogster

2

 • Korzysta z grafiki pobranej z internetu.

3

 • Potrafi wymienić cechy dobrego plakatu i stworzyć projekt własnego plakatu.

4

 • Tworzy prosty multimedialny plakat online.

5

 • Tworzy multimedialny plakat online z wykorzystaniem dodatkowych multimediów, takich jak film, muzyka, zdjęcia.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.
 • Wykonuje nietypowe glogi własnego pomysłu.

16.

Scratch w nowej wersji

Rysowanie w edytorze wektorowym Scratcha, definiowanie

nowych bloków

2

 • Pracuje w nowej wersji programu Scratch.

3

 • Zapisuje i otwiera projekty programu Scratch na komputerze.

4

 • Tworzy nowe bloki w programie Scratch.

5

 • Tworzy nowe bloki i buduje z nich działający projekt.

6

 • Pomaga innym uczniom w tworzeniu projektów w Scratchu.

17.

Scratch – mnożenie liczb

Wykonywanie działań na liczbach i napisach w Scratchu

2

 • Wykonuje obliczenia w Scratchu.

3

 • Tworzy nowy blok wykorzystujący obliczenia.

4

 • Wykorzystuje w projekcie komunikację z użytkownikiem.

5

 • Buduje działający projekt.

6

 • Buduje i modyfikuje działający projekt.

18.

Scratch – sprawdź, czy umiesz mnożyć

Tworzenie testu z tabliczki mnożenia w Scratchu

2

 • Buduje w Scratchu warunki – korzysta z bloków jeżeli.

3

 • Realizuje w Scratchu projekt korzystający z bloków jeżeli.

4

 • Realizuje w Scratchu poprawnie działający projekt korzystający z bloków jeżeli.

5

 • Planuje i realizuje w Scratchu sprawnie działający projekt korzystający z bloków jeżeli.

6

 • Pomaga innym uczniom w wykonaniu projektu.

19.

Scratch – gra Zgadnij liczbę!

Tworzenie pętli warunkowej, losowanie liczb w Scratchu

2

 • Buduje w Scratchu pętlę warunkową.

3

 • Realizuje w Scratchu projekt gry zawierający utworzoną pętlę warunkową.

4

 • Realizuje w Scratchu poprawnie działający projekt gry zawierający pętlę warunkową.

5

 • Realizuje w Scratchu sprawnie działający projekt gry zawierający pętlę warunkową.
 • Szybko znajduje liczbę w zaprojektowanej grze.

6

 • Realizuje i modyfikuje sprawnie działający projekt gry zawierający pętlę warunkową.
 • Wyjaśnia innym uczniom sposób znajdowania liczby w grze.

20.

Zróbmy to razem!

Korzystanie z Dokumentów Google, poznawanie pracy w chmurze

2

 • Wie, co to są Dokumenty Google.

3

 • Korzysta w podstawowym zakresie z Dokumentów Google.

4

 • Potrafi pracować w chmurze i umieszczać w niej dokumenty.
 • Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia.

5

 • Sprawnie posługuje się aplikacjami online podczas pracy zespołowej.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

21.

Kto, kiedy, gdzie?

Korzystanie z Dokumentów Google, sortowanie i filtrowanie danych

2

 • Korzysta w wymaganym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego.
 • Wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi.

3

 • Rozbudowuje istniejące tabele przez dodawanie kolumn lub wierszy w wyznaczonych miejscach.

4

 • Włącza mechanizm prostego filtrowania, filtruje dane.

5

 • Sortuje i filtruje dane, uzyskując odpowiedzi na zadane pytania.
 • Pracuje w zespole, korzystając z Dokumentów Google.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.
 • Sprawnie pracuje w zespole.

22.

Policz, czy warto!

Wprowadzanie serii danych, kopiowanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym

2

 • Korzysta w wymaganym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego.
 • Wpisuje tekst i liczby do arkusza, formatuje dane, zaznacza je, edytuje, konstruuje tabele z danymi.

3

 • Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem danych wprowadzonych do arkusza.
 • Używa autosumowania w arkuszu.

4

 • Wprowadza proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł.

5

 • Wprowadza serie danych i wykonuje obliczenia na danych.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

23.

Tik-tak, tik-tak

Data w arkuszu kalkulacyjnym, formaty specjalne

2

 • Korzysta w wymaganym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego.

3

 • Wprowadza proste serie danych za pomocą mechanizmów arkusza i formuł.

4

 • Wpisuje daty do arkusza, formatuje je, zaznacza i edytuje, konstruuje tabele z datami i obliczaniem czasu.

5

 • Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem dat wprowadzonych do arkusza.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

24.

Orzeł czy reszka?

Losowanie danych i sporządzanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym

2

 • Korzysta w wymaganym zakresie z programu Microsoft Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego.

3

 • Wpisuje dane do arkusza, formatuje je, zaznacza i edytuje, konstruuje tabele.
 • Wpisuje proste formuły obliczeniowe z wykorzystaniem danych wprowadzonych do arkusza.

4

 • Przeprowadza losowania w arkuszu, symulując rzut monetą.

5

 • Korzysta z funkcji matematycznej LOS.ZAKR oraz funkcji statystycznej LICZ.JEŻELI w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Sprawdza poprawność obliczeń wykonanych w arkuszu.
 • Wykonuje wykres na podstawie otrzymanych danych.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

25.

Astronomia z komputerem

Zwiedzanie komputerowych planetariów – Stellarium i Google Earth

2

 • Korzysta z komputerowego planetarium (Stellarium).

3

 • Posługuje się programem Google Earth (zakładką Niebo).

4

 • Wyszukuje zdjęcia różnych ciał niebieskich, korzystając z komputerowego planetarium (Stellarium) i programu Google Earth (zakładka Niebo).

5

 • Sprawnie korzysta z komputerowego planetarium (Stellarium) i programu Google Earth (zakładka Niebo).
 • Wyszukuje zdjęcia różnych ciał niebieskich w internecie.

6

 • Pomaga innym uczniom w wyszukiwaniu zdjęć planet i wykonywaniu zadań.

26.

Blog edukacyjny

Zakładanie i prowadzenie bloga edukacyjnego

2

 • Wie, co to jest blog.

3

 • Potrafi scharakteryzować najważniejsze elementy bloga.

4

 • Korzysta z aplikacji Web 2.0.
 • Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia.

5

 • Współtworzy blog edukacyjny.
 • Kreatywnie i z zaangażowaniem pracuje nad klasowym blogiem.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

27.

Liternet

Czytanie literatury w internecie – biblioteka internetowa, np. Wolne Lektury

2

 • Wie, co to jest liternet.

3

 • Potrafi wymienić formaty elektronicznych książek.

4

 • Sprawnie wyszukuje w internecie informacje na zadany temat.
 • Samodzielnie wykonuje zadania i ćwiczenia.

5

 • Korzysta z darmowej literatury zamieszczonej w internecie.
 • Wykorzystuje zasoby internetu do pogłębiania wiedzy i własnych zainteresowań.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

28.

Projekt zespołowy – organizacja

Wysyłanie listów z załącznikiem do grupy odbiorców – serwis Interklasa

2

 • Zna i akceptuje zasady pracy zespołowej.

3

 • Potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną – dodaje kontakty do książki adresowej.

4

 • Potrafi posługiwać się pocztą elektroniczną w pracy zespołowej – tworzy grupę odbiorców.

5

 • Definiuje grupę odbiorców w poczcie elektronicznej oraz wysyła do niej i odbiera od niej listy z załącznikami.

6

 • Doskonale radzi sobie w organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.

29.

Projekt zespołowy – realizacja i pokaz

Wybór formy projektu, przygotowanie do pokazu, sprawozdanie z prac nad projektem

2

 • Potrafi posługiwać się takimi narzędziami, jak: edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji, edytor grafiki, potrzebnymi do realizacji projektu zespołowego.

3

 • Potrafi ustalić kolejne etapy pracy zespołu nad projektem.

4

 • Potrafi opracować sprawozdanie z realizacji projektu zespołowego.

5

 • Potrafi przygotować materiały stanowiące dopełnienie pokazu projektu zespołowego. 

6

 • Sprawnie, przekonująco i w atrakcyjny sposób prezentuje z zespołem wykonany projekt.

30.

Moje prace świadczą o mnie

Tworzenie dokumentu z dostępem do wykonanych prac

2

 • Potrafi zgromadzić i uporządkować swoje komputerowe prace.

3

 • Sprawnie posługuje się edytorem tekstu i programem do prezentacji.

4

 • Tworzy hiperłącza w dokumencie tekstowym.

5

 • Zapisuje dokument tekstowy w formacie PDF.

6

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania.
 • Jest aktywny na lekcji i pomaga innym uczniom.

OCENIANIE

Zajęcia z zajęć komputerowych są w ogromnej większości ćwiczeniami praktycznymi. Ćwiczenia te powinny się kończyć pewnym rezultatem. I ten rezultat pracy na lekcji jest oceniany. Oceniana jest zgodność osiągniętego rezultatu z postawionym zadaniem, przykładowo: czy procedura utworzona przez ucznia daje właściwy wynik. Mniejsze znaczenie ma sposób rozwiązania.

Jak będą sprawdzane wiadomości i umiejętności uczniów?

 

Forma aktywności

Jak często występuje

Uwagi

ćwiczenia wykonywane w trakcie lekcji

 

w zasadzie na każdej lekcji

sprawdzamy wyniki pracy

praca na lekcji

na każdej lekcji

sprawdzamy: sposób pracy, aktywność, przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy

 

odpowiedzi ustne, udział w dyskusjach

 

czasami

 

prace domowe   

 

czasami

 

referaty, opracowania

głównie w ramach realizacji projektów (ciągów lekcji)

 

 

przygotowanie do lekcji

wtedy, gdy potrzebne

zwracamy uwagę na pomysły i przygotowane materiały do pracy na lekcji

 

udział w konkursach

nieobowiązkowo

wpływa na podwyższenie  oceny

 

 Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby uzyskać ocenę:

 Celującą

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji i zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które są zawarte w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Jest aktywny na lekcjach i pomaga innym uczniom. Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia na lekcji, trzeba mu zadawać dodatkowe, trudniejsze zadania. Bierze udział w konkursach informatycznych, przechodząc w nich poza etap wstępny. Wykonuje dodatkowe prace informatyczne, takie jak przygotowanie pomocniczych materiałów na komputerze, pomoc innym nauczycielom w wykorzystaniu komputera na ich lekcjach.

 Bardzo dobrą

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji. Opanował wiadomości i umiejętności zawarte w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach jest aktywny, pracuje systematycznie i potrafi pomagać innym w pracy. Zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je bezbłędnie.

Dobrą

Uczeń samodzielnie wykonuje na komputerze nie tylko proste zadania. Opanował większość wiadomości i umiejętności, zawartych w programie przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje systematycznie i wykazuje postępy. Prawie zawsze kończy wykonywane na lekcji ćwiczenia i wykonuje je niemal bezbłędnie.

W przypadku niższych stopni istotne jest to, czy uczeń osiągnął podstawowe umiejętności wymienione w podstawie programowej, czyli:

 • Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.
 • Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.
 • Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

Dostateczną

Uczeń potrafi wykonać na komputerze proste zadania, czasem z niewielką pomocą. Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach stara się pracować systematycznie, wykazuje postępy. W większości wypadków kończy wykonanie ćwiczeń na lekcji.

Dopuszczającą

Uczeń czasami potrafi wykonać na komputerze proste zadania, opanował część umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe. Na lekcjach pracuje niesystematycznie, jego postępy są zmienne, nie kończy wykonania niektórych ćwiczeń. Braki w wiadomościach i umiejętnościach nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności informatycznych w toku dalszej nauki.

Niedostateczną

Uczeń nie potrafi wykonać na komputerze prostych zadań. Nie opanował podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej przedmiotu zajęcia komputerowe.  Nie wykazuje postępów w trakcie pracy na lekcji, nie pracuje na lekcji lub nie kończy wykonania ćwiczeń. Nie ma wiadomości i umiejętności niezbędnych dla kontynuowania nauki na wyższym poziomie.

Jak uczeń może poprawić ocenę?

Wykonując powtórnie najgorzej ocenione zadania (lub zadania podobnego typu) w trakcie dodatkowych zajęć poza lekcją (np. w godzinach, kiedy pracownia jest otwarta) lub w domu, jeśli jest taka możliwość i można wierzyć, że będzie pracować samodzielnie.

Ile razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji?

Dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie należy zgłosić przed lekcją, nie zwalnia to jednak z udziału ucznia w lekcji (jeśli to konieczne, na lekcji powinni pomagać mu koledzy i nauczyciel).

Co powinien zrobić uczeń, gdy był dłużej nieobecny?

W miarę możliwości powinien nadrobić istotne ćwiczenia i zadania wykonywane na opuszczonych lekcjach.